USLUGE

  • Celodnevni boravak dece od 1 godine do polaska u skolu u iznosu od  6.140,00 rsd za one koji imaju pravo na subvenciju, uključena dva obroka i dve užine u trajanju od 7h do 18 h svaki radni dan. Na celodnevni boravak dajemo i popust ukoliko je dete sprečeno da dođe u vrtić (usled bolesti) u iznosu od 300 rsd po danu nedolaska. Dodatni programi, školica sporta, plesa, glume i pevanja, kao i školice engleskog jezika se ne doplaćuju, a ni posete pedijatra. 
  • Za svu decu jaslenog i vrtićkog uzrasta, koja nemaju pravo na subvenciju, cena našeg vrtića je 15.000,rsd i važi od dana upisa u vrtić, uključena su dva obroka i dve užine u trajanju od 7h do 18 h svaki radni dan, ali bez mogućnosti korišćenja popusta usled nedolaska deteta u vrtić. Dodatni programi se doplaćuju za sve one koji koriste akciju našeg vrtića, kao i posete pedijatra. 
  • Produženi boravak za školarce u iznosu od 10000 rsd bez uključenog prevoza dece, uz  uključen prevoz  dece cena produženog boravka je 13000 rsd.