UPIS

Predškolska ustanova Colorado (PU Colorado) je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prema rešenju broj 022-05-42/2018-07. Roditelji koji upišu dete u PU Colorado mogu ostvariti pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, tj. subvenciju. 

Neophodna dokumentacija prilikom upisivanja Vašeg deteta u PU Colorado:

  • Potvrda od pedijatra da je dete zdravo, ne starija od sedam dana, kao i nalaze briseva
  • Kopija kartona vakcinacije
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Ugovor sa PU Colorado koji se potpisuje prilikom upisa deteta

Cena mesečnog boravka deteta u PU Colorado iznosi 6.140,00 rsd za roditelje koji imaju pravo na subvenciju, a za one koji to nemaju Pu Colorado izlazi u susret sa cenom od 15.000,00  rsd u trajanju od godinu dana od dana upisa deteta u vrtić. Akcija važi za svu decu jaslenog i vrtićkog uzrasta.

Na osnovu  “Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda za radnu 2017/2018 godinu” pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi, tj. subvenciju, imaju roditelji/staratelji koji su državljani republike Srbije, čija su deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda i čije dete na konkursu za državni vrtić nije dobilo mesto u državnom vrtiću.

Više ovoj odluci možete pročitati na:

http://www.beograd.rs/images/file/0cb34c7b7c6fa5a75e889eab533c2e6b_4425632105.pdf

Procedura za dobijanje subvencije je sledeća:

 • Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da konkurišu za mesto u državnom vrtiću.
 • Nakon što Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu objavi preliminarnu listu upisane dece, roditelji imaju mogućnost da se odreknu prava na žalbu i da odmah preuzmu odbijenicu.
 • Roditelji koji odluče da iskoriste pravo na žalbu, odbijenicu mogu preuzeti tek nakon objavljene konačne liste upisane dece.
 • Roditelji sa odbijenicom dolaze u PU Colorado i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić.
 • Roditelj će, prema UGOVORU koji je potpisao sa PU Coloradom, izmirivati svoje obaveze u celosti, odnosno plaćaće cenu koja je dogovorena Ugovorom, nakon čega će podnositi zahtev za subvenciju organizacionoj jedinici Gradske uprave Beograd, na jedinstvenom obrascu koji je objavljen na njihovoj internet prezentaciji sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.

Uz zahtev za subvenciju roditelj prilaže sledeće:

 • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta tj. odbijenicu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete/rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja
 • Uverenje o državljanstvu
 • Fotokopije lične karte – očitane
 • Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica
 • Ugovor sa PU Colorado
 • Fotokopije kartice tekućeg računa roditelja nosioca Ugovora, na koji će biti uplaćivana refundirana novčana sredstva

Roditelji čija deca dobiju mesto u državnom vrtiću mogu da prihvate mesto u državnom vrtiću ili da se upišu u privatni vrtić, ali BEZ PRAVA NA  SUBVENCIJU.

Deca koja se upisuju na pohađanje pripremnog predškolskog programa, mogu da konkurišu za subvenciju, pod istim uslovima kao i ostala predškolska deca drugih uzrasta. Iznos koji se  roditelju koji je podnosilac zahteva subvencioniše je isti kao i za ostale predškolske polaznike mlađih generacija.

Subvencija se isplaćuje iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA, prema Rešenju koje roditelj bude dobio. Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji  mogu da dobiju u:

 • Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu
 • Privatnoj predškolskoj ustanovi koju odaberu za svoje dete