Dete treba pustiti da odraste brzinom koja njemu odgovara. Mnogi roditelji čine grešku pokušavajući da svom detetu nametnu brzinu odrastanja i sticanja nekih navika.

Telo svake osobe je drugačije i svaka osoba je individua za sebe. Zbog same te činjenice, ne možemo očekivati ni da process odrastanja, usvajanja nekih novih navika bude za svakoga isti. Tako je i sa procesom odvikavanja deteta od pelena. Ovo je period koji je svako dete prošlo, ali na svoj način. Ovo je process u kome se očekuje da roditelj bude strpljiv, da ne upoređuje svoje dete sa drugom decom i da pokaže da ima razumevanja za dete.

Ono što roditelje uvek zanima i na šta se najviše skoncentrišu je:

Kada je pravo vreme za skidanje pelena?

• Kada je dete suvo po nekoliko sati
• Kada je dete svesno da ima fizioloske potrebe

Većina dece je spremna za process odvikavanja od pelena u uzrastu od 18. do 24 meseca. U nekim slučajevima ovo može da bude i pre, ali nije alarm i ako se desi neki mesec kasnije. Kako smo rekli… svako je individua za sebe i ne treba nikakve preuranjene zaključke donositi na osnovu brzine procesa usvajanja novih navika.

Neki roditelji prave greške i krenu sa ovim procesom mnogo ranije. Ranije započinjanje procesa odvikavanja deteta od pelena dovodi do toga da je period usvajanja navika duži, jer dete nije sasvim fizički i kognitivno spremno, tj. nije svesno onoga što čini. Neka deca nauče da koriste nošu za par dana, dok drugoj treba više meseci (prosečno 3-6 meseci). Ovo ne znači da će dete tako teško usvajati i ostale novine u životu, ili da će biti nadprosečne inteligencije.

Šta roditelj može da učini?

• Roditelj treba da prihvati stav da su teškoće očekivane i da je potrebno vreme, upornost i strpljenje s njegove strane.
• Ne treba da preti, niti da ucenjuje dete
• Roditelj treba da kupi nošu zajedno sa detetom – dete treba samo da izabere nošu
• U početku roditelj treba, zajedno sa detetom, povremeno da stavlja omiljenu detetovu igračku na nošu, kako bi dete prihvatilo nošu kao deo njegovog dečijeg sveta
• Ako u početku dete povremeno seda na nošu obučeno, ne treba mu to zabranjivati i treba mu objasniti čemu noša služi
• Kada dete upozna nošu, treba izručiti sadržaj iz pelene u nošu, kako bi dete napravilo vezu u svojoj glavici
• Detetu treba objasniti da će nošu koristiti oko 10 minuta nakon obroka i pred spavanje i da treba da kaže kada oseti potrebu za malom ili velikom nuždom
• Ako dete ne uspe da najavi potrebu i obavi pražnjenje u nošu, ne treba ga kritikovati
• Ako dete još uvek samo ne prepoznaje signale fizioloških potreba, roditelj treba to da prati i da nudi detetu nošu, bez presije, postepeno, sve više puta u toku dana

Iz svega priloženog možemo reći da je strpljenje koje roditelj pokaže prilikom odvikavanja deteta od pelena najvažnije u samom procesu, kao i ljubav i razumevanje za probleme koji će se tokom tok procesa pojaviti. Ukoliko dete oseti nervozu, negativne reakcije i nestrpljivost od strane roditelja i samo će uzvratiti istim osećanjima kada vidi nošu.

U ovom procesu treba da učestvuju oba roditelja, bake i deke, ukoliko su i oni deo dečijeg odrastanja i vaspitači u jaslicama ili vrtiću. Mi u „Coloradu“ vrlo dobro znamo da je ključ svega razumevanje i pažnja koja je potrebna detetu u procesu promena koje se dešavaju u njegovom svetu, a koje i samo preživljava i oseća više nego bilo ko u njegovoj okolini.