BLOG

NOĆNO MOKRENJE KOD DECE

Možda je mnogim roditeljima neprijatno da o ovoj temi pričaju, da zatraže savet od vaspitača u vrtići, ili od svog pedijatra, ali ova tema je izuzetno važna i značajna za pravilan razvoj deteta. To nije redak problem i dešava se kod mališana u mlađem uzrastu, kada...

opširnije

KAKO DA IMAM ZDRAVE ZUBIĆE I JEDEM KREMIĆE?

BRIGA O ZUBIMA POČINJE OD VRTIĆA Stručnjaci stomatologije tvrde da briga o oralnoj higijeni počinje i pre pojave prvih, mlečnih zubića kod deteta. Nesumnjivo da su za negu i održavanje higijene usta kod dece, zaduženi njihovi roditelji, koji, pre svega, svojim odnosom...

opširnije

ADAPTACIJA DECE JASLENOG I VRTIĆKOG UZRASTA

Kada dete prvi put stupa u jaslice ili vrtić, suočeno je sa odvajanjem od svojih roditelja, s potpuno novom sredinom, nepoznatim rutinama, ljudima i manjkom prilika za ostvarivanje direktne, jedan – na jedan interakcije sa odraslima koji su do tada brinuli o njemu i...

opširnije

RAZVIJANJE ZDRAVIH NAVIKA U ISHRANI

Mi u Coloradu svesni smo da su ljubav, igra na svežem vazduhu i zdrava ishrana najvažnije potrebe dece predškolskog uzrasta. Hrana predstavlja izuzetno važan segment našeg života a pravilna ishrana od najranijeg uzrasta pozitivno utiče na pravilan rast i...

opširnije